Oprechtice – mezideponie popelovin

Monitoring podzemních vod v okolí mezideponie odpadních vod, sleduje se vliv mezideponie na podzemní vody (kovy, dusičnany, sírany).

2001 – dosud