Laboratorní analýza mechaniky zemin

Divize Geologie, těžby a sanace

Laboratoř mechaniky zemin

Ing. Marek Paliza
tel.: 596 706 290
mobil: 724 612 203
e-mail: paliza.marek@unigeo.cz