Inženýrské činnosti

Divize Saneko

dočasně pověřený vedením divize

Marek Štvrtňa
mobil: +420 608 955 584
e-mail: stvrtna.marek@unigeo.cz