Stavební práce

Divize Saneko

dočasně pověřený vedením divize

Marek Štvrtňa

mobil: +420 608 955 584
e-mail: stvrtna.marek@unigeo.cz

 

Středisko stavební výroby

Hlavní stavbyvedoucí

Marek Štvrtňa

mobil: +420 608 955 584
e-mail: stvrtna.marek@unigeo.cz