Těžba ložisek nerostných surovin

Středisko těžby ropy a plynu

Vedoucí střediska

Ing. Karel Sikora
Tel: 596 706 314
mobil: 602 709 276
e-mail: sikora.karel@unigeo.cz

Inspekční služba, urgentní hlášení v případech souvisejících
s realizací hornické činnosti, zejména při těžbě zemního plynu a ropy
mobil: 602 796 639